GÜNCEL

 

Derneğimiz üyelerinden Sema ŞENCAN’ın koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 2015 Yılı Mali Destek Programları  kapsamında proje başvurusunda bulunulmuştur.

Derneğimizin bu alanda yapmış olduğu ilk proje olması nedeniyle önem taşıyan bu projenin kabulü halinde Belçika Türk Dernekleri Birliği ile birlikte proje kapsamında Belçika’daki Türk Vatandaşlarımıza faydalı olmayı amaçlayan faaliyetler yürütülecektir.

 

Derneğimiz üyelerinin mesleki yeterliklerini farklı platformlarda sunarak ülkemize ve ülkemiz vatandaşlarına faydalı olma gayesini güden bu projenin ayrıntıları  kabul edildiği takdirde ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır.  

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen olan C20 Zirvesinde, G20’ye sunulacak sivil toplum önerilerini şekillendirmek üzere dünyanın dört bir yanından 400’ün üzerinde sivil toplum temsilcisininin bir araya geldi. 

C20 Zirvesi, sivil toplumun G20’ye yönelik politika önerilerinin şekillendirilmesi için GİMDER\'in de aralarında bulunduğu uzman konuşmacı ve misafirleri, interaktif yöntemler eşliğinde bir araya geldiği C20 Zirvesi katılımcılarının, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’nden önce karar alıcılara sunulacak olan C20 Bildirgesi nihai hale getirildi. Derneğimiz de Yönetişim başlığı altında Vergi Adaleti oturumlarında yer alarak bu zirveye katılım sağlamıştır.

www.c20turkey.org

Teröre karşı sesini duyurmak isteyen tüm vatandaşlarımızın katılımıyla 20 Eylül 2015 Pazar günü saat 16.00-19.00 arasında Yenikapı miting alanında yapılacak olan“MİLYONLARCA NEFES TERÖRE KARŞI TEK SES” mitinginde GİMDER olarak Teröre Karşı Hayır demek için Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcıları hepbirlikte ailelerimizle birlikte bizde orada olacağız.  

Gimder İstanbul Şubemizin İstanbul\\\'dan ayrılacak vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları onuruna düzenlediği veda yemeği 6 Ağustos\\\'da Suada\\\'da gerçekleştirilmiştir.

03 Temmuz Cuma günü Dernek yönetimi olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın İlhan HATİPOĞLU makamında ziyaret edilmiştir.

03.07.2015 Cuma günü Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın İsa COŞKUN Derneğimiz Yönetimini makamında kabul etmiştir. 

Sayın Müsteşarımızla yapılan bir saatlik görüşmede Vergi Dairesi Müdür, Müdür Yardımcıları, Grup Müdürleri başta olmak üzere,Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının sorunları tüm açıklığıyla dile getirilmiştir.
Güçlü ve etkin bir Gelir İdaresinin, ancak motivasyonu yüksek çalışanlarla sağlanabileceği, ancak son zamanlarda yapılan düzenlemelerde, bir çok kurum çalışanlarına özlük haklarında iyileştirmeler yapılırken, Maliye ve Gelir İdaresi çalışanlarının mevcut durumu korumanın aksine özlük hakları yönünden kayba uğradığı ve bu durum nedeniyle çalışanlarımızın moralsizliği dile getirilmiştir. 
İletilen tüm sorunlar hakkında madde madde detaylı bilgi alan Sayın Müsteşarımız, kurum içinde yapılan yeniliklerin kurum çalışanları tarafından benimsenmemesi ve bu yeniliklerle birlikte özlük haklarında düzenlemeler yapılmamasının kurumlarda hedeflenen başarıyı olumsuz etkileyeceğini ifade etmişlerdir.
Sayın Müsteşarımızla Yapılan görüşmede vergi dairesi müdür ve müdür yardımcılarına , vergi dairesi çalışanlarına yönelik bir çok konu dile getirilmiş olup başlıca bahsedilen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

      22 Mayıs Cuma Günü Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK Derneğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

26. Vergi Haftasında Türkiye Genelinde Yapılan Etkinlik Sonuçları Açıklandı.   

      03 Temmuz 2015 günü Derneğimiz tarafından Insan Kaynakları Daire Başkanımız ziyaret edilmiştir.