Başkanın Mesajı

Değerli Çalışma Arkadaşım,

Yönetim kurulu olarak birlik ve beraberlik içerisinde, katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ederek teşkilatımızın sorunlarını dile getirme ve bizlerin mesleki saygınlığını sağlamlaştırma ve Gelir İdaresi yöneticilerinin yetki ve sorumluluğuna uygun şekilde hak ettiği statü ve özlük haklarına kavuşturmaya yönelik çalışmalar içerisinde olacağız.

Öncelikle Vergi Dairesi yöneticilerinin bulunduğu yerde yaşadığı sıkıntıları daha iyi anlamak üzere bölgesel toplantılar, yerinde ziyaretler yapılması planlanmaktadır. Derneğimizin daha aktif olması ve iletişimin daha etkin olması açısından her ilde gönüllü bir arkadaşımızın Dernek temsilcisi olarak görev yapması sağlanacaktır.

Üyelerimizin mali, hukuki sorumluluklarının getirdiği riske karşı mesleki sorumluluk sigortasının devreye girmesi için sigorta şirketleri ile bu yönde çalışmalar yapılacak, Derneğimize hukuki konularda katkı sağlamak üzere avukatlarla, kurumsal imaj çalışmalarına katkıda bulunmak üzere imaj ve iletişim danışmanlarıyla , yapılacak muhtemel sempozyum, seminer hazırlanacak AB vb. projeler, için akademik danışmanlardan katkılar alınacaktır.

Maliye çalışanlarının üyesi olduğu bütün mesleki dernekler ile azami iletişim içerisinde olmaya gayret edilecek, hak talebinde bulunurken başkalarının karşısında değil yanında olarak hareket etmeye özen gösterilecektir.

Göreve geldiğimiz ay hazırlanan ve Gelir İdaresi başkanlığı yöneticilerine de sunulan Derneğimizin tespit ve önerilerini içeren raporumuzda yer alan hususların takipçisi olacağız.

Ayrıca vergi dairelerimize emeği geçen yıllarını mesleğimize adamış tecrübeli yöneticilerimizin fikirlerinden azami istifade etmeyi sağlamak adına kıdemli üyelerimizin katılımı ile Derneğimizin Danışma Kurulunu oluşturacağız. Böylelikle Derneğin Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunulacak, hedeflerimizi gerçekleştirmede daha kolay yol alacağız..

Bizler hedeflerimize ulaşabilmemiz için kısa ve uzun dönemli plan ve programlarımızı sizlerin değerli katkılarıyla geliştirerek, sıkı bir disiplin içinde, fedakar bir ekip çalışmasına hazır olduğumuz bir kez daha bildiririz. Gerek Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde gerekse yasama birimleri nezdinde lehimize olacak her türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamak için gereken çabayı sarf edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Artık sizlerden de Dernek yönetimine ‘’ne yaptınız’’ sorusunu sormak yerine ‘’birlikte ne yapabiliriz’’ sorusunu sormanızı bekliyoruz.

Elimizde sihirli bir değnek yok ancak il il gezerek, sınav sınav geçerek geldiğimiz bir yer , bu işe verdiğimiz bir emek ve mesleğimize saygımız var. Çözüm odaklı çalışan, en iyi şekilde vatandaşına hizmet etmeyi amaçlayan idareci ve çalışanıyla mutlu bir Vergi Dairesini sağlama gayretimiz ve kararlığımız var.

Yönetim olarak bizler aldığımız bayrağı daha iyi yere taşıyıp bizden sonraki arkadaşlarımıza devretmeyi diliyoruz. Bu nedenle istekli, hevesli tüm üyelerimizi Derneğimiz çalışmalarına görüş ve düşüncelerini bizlere sunarak dernek çalışmalarına aktif katılıma davet ediyor, şube ve genel merkez işbirliği ile yürütülecek üyelik güncelleme çalışmalarına gereken hassasiyeti göstermenizi diliyorum.

Saygılarımla.

Muharrem GÖVCE
Yönetim Kurulu Başkanı