GİMDER Genel Merkez Olağan Genel Kurulu

Merkezi İstanbul’da bulunan Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği (GİM-DER) Yönetim Kurulu 07.08.2021 tarihli toplantısında; 27.08.2021 tarihinde saat 17:30 ‘da derneğimizin Kaptanpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:14 No:2271/A Şişli – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem ile “Olağan Genel Kurul” yapılması, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25.09.2021 tarihinde Cemile Sultan Korusu – Koru Teras’ta 09:00 – 14:00 arası aynı gündemle toplanması kararı alınmıştır. Bu nedenle, Derneğimiz şubelerimizce en son yapılan genel kurul toplantılarında seçilen delegelerin Tüzüğün 26. maddesi gereğince yukarıda belirtilen tarihlerde Genel Kurul Toplantısına katılımları ile 18. Olağan Genel Kurulumuzun gerçekleşeceği hususu ilanen duyurulur.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu Adına

Muharrem GÖVCE

Genel Başkan

GÜNDEM                    :

 1. Açılış ve yoklama
  2. Divan seçimi,
  3. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
  6. Dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
  7. Yönetim ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin Seçimi
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış

 

NOT: Genel Kurulun ikinci toplantıya kalması durumunda Genel Kurul öncesi kahvaltı verilecektir.