GİB Ziyareti

        22 Mayıs 2015 Cuma günü Derneğimiz yeni yönetim kurulu tarafından Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK ziyaret edilmiştir. Yeni yönetim kurulunun takdimi sonrası karşılıklı olarak fikir alışverişinin yapıldığı iki saate yakın süren toplantıya Başkan Yardımcısı Necmi KESKİNSOY, Daire Başkanı İsmail ASLAN, Grup Başkanı Kadir ÇİÇEK katılmıştır.

Toplantıda Başkanımız Sayın ERTÜRK Gelir İdaresi’nde GİB Başkanı, VDBaşkanı unvanıyla ile birlikte Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün yönetim fonksiyonunu icra eden en önemli üç unvandan biri olduğunu ifade etmiş , Derneğimizin vergi dairesi yöneticilerini temsil ettiğini ve yarı kamusal bir vasfının bulunduğunu, kendilerine sunulan öneri ve talepleri değerlendirme noktasında her zaman iletişime açık olduğu belirtmiştir.

GİB Faaliyet raporlarında yer bulan özlük haklarının yetki ve sorumluluklarla uyumlu olmamasının en üst kademeden itibaren tüm teşkilatın sorunu olduğu konusunda mutabık kalınmış , yasa koyucu iradeye bu durumun teşkilat yapımıza ilişkin yeni düzenlemeler getirilmesi esnasında sunulma gayretinde olunacağı ifade edildiğinde ise Dernek olarak bu çabalara her zaman katkı sağlamaya çalışacağımız beyan edilmiştir.

Bunun üzerine Derneğimiz üyesi idareciler adına teşkilatımızın daha etkin, taşra ile merkezin uyumlu ve karşılıklı iletişimin hakim olduğu bir yapıya kavuşması için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuz ifade edilmiştir.

Ayırca Vergi Dairesi Başkanlığı kadrolarına vergi dairesinde memuriyetten gelen idarecilerimizin atanmasından dolayı memnuniyetimiz dile getirilmiş, bu yönde atamaların artarak devam etmesi temennisinde bulunulmuştur.

5345 Sayılı yasada öngörülen haliyle kurulacak bir vergi idari yapısı ile birlikte teşkilatımızın ve tüm kademelerinde görev yapan çalışanların daha iyi bir konumda olacağını ümit ettiğini ve bunu sağlamak için çaba sarf edeceğini, GİB’in etkinliğinin vergi dairesi yöneticilerinin etkinliği ile olabileceğini ifade eden Sayın ERTÜRK’e samimiyeti ve ev sahipliği için teşekkürümüzü sunuyoruz.

Bu vesileyle güçlü, saygın, çalışanı ile barışık , kurum içi iletişimi yüksek bir idarenin yöneticileri olma yönünde vazifemizin önemini bilerek bu yönde atılacak her türlü adımı destekleyeceğimizi bildiririz.