Olağan Genel Kurul Duyurusu

Merkezi İstanbul’da bulunan Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği (GİM-DER) Yönetim Kurulu 28.04.2017 tarihli toplantısında;  20.05.2017 tarihinde saat 16:30 ‘da derneğimizce, Kaptanpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:14 No:2271/A Şişli – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem ile “16. Olağan Genel Kurul” toplantısı yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 27.05.2017 Cumartesi günü saat 16.30 da aynı gündemle BYOTELL HOTEL (Saniye Ermutlu Sk. No:3- Kozyatağı Metro  Kadıköy/İSTANBUL) adresinde toplanılması  kararı alınmıştır. Bu nedenle, Derneğimiz şubelerimizce en son yapılan genel kurul toplantılarında seçilen delegelerin Tüzüğün 26. maddesi gereğince yukarıda belirtilen tarihlerde Genel Kurul Toplantısına katılımları ile 16. Olağan Genel Kurulumuzun gerçekleşeceği hususu ilanen duyurulur.

Yönetim Kurulu Adına

Ali MENDİLLİ
Genel Başkan
GÜNDEM

1.Açılış ve yoklama
2.Divan seçimi
3.Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
4.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
5.Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
6.Tahmini bütçe görüşmesinin gündeme alınması müzakeresi ve kabulü
7.Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üye seçimleri
8.Dilek ve temenniler
9.Kapanış

 

 

GİMDER İstanbul Şube Delege Listesi (.pdf)

GİMDER İzmir Şube Delege Listesi (.pdf)