TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN Dernek Yönetim Kurulumuzu makamında kabul etmiştir.

GİMDER Heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tarafından Makamında Kabul Edildi.

27. Vergi Haftası münasebetiyle TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN Vergi Dairesi yöneticilerinin tek mesleki derneği olan Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği (GİMDER) Yönetim kurulunu makamında kabul etmiştir. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret esnasında Dernek Genel Başkanı Ali MENDİLLİ tarafından 23 Nisan 1920 de açılan Birinci Meclisin çıkardığı ilk kanun olan Ağnam Vergi Kanunu takdim edilmiştir. Ziyaret esnasında ülkemizin daha müreffeh bir geleceğe ulaşması açısından verginin önemine dikkat çekilerek , Türkiye de görev yapan toplam 1600 vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi müdür yardımcısının kayıtdışılığın azaltılması, mükelleflerin vergisini ödeme alışkanlığının yerleştirilmesi vb. her türlü konuda üzerine düşen görevleri yerine getirme gayretinde olduğu ifade edildi.