Medical Park Hastanelerinde Derneğimiz Üyelerine İndirim

GİMDER ile Medical Park Hastaneler grubu arasında  yapılan anlaşma gereğince  üyelerimize tüm Türkiye’deki hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinde çeşitli oranlarda indirim sağlanmıştır.  Üyelerin bu hizmetten istifade edebilmeleri için Derneğin üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması yeterli olacaktır.

 

KAPSAM

SGK güvencesini kullanmayan/olmayan SGK’ nın karşılamadığı işlemlerde KURUM üye ve 1.derece yakınlarına; hastanenin cari fiyatları üzerinden,  SGK güvencesini kullanan KURUM üye ve 1.derece yakınlarına; ise hastane hizmetlerinde hastadan alınan fark ücreti üzerinden, aşağıdaki indirim oranları cetvelinde belirtilen oranlarda indirim uygulanır. İlaç, tıbbi sarf malzeme, özellikli malzeme ve sigorta katılım payı üzerinden indirim uygulanmaz.

 

İndirim Oranları Cetveli

Geliş Tipi Hizmet Grupları Sosyal Güvencesi Olanlar (SGK) Sosyal Güvencesi Olmayan (Ücretli)
Uzm.Dr İndim % Öğretim Üyesi İndirim % Uzm.Dr İndim % Öğretim Üyesi İndirim %
Ayaktan Muayene          % 25 %0 %25 %0
Tetkik ve Tedavi Hizmetleri %25 %0 %25 %0
Yatarak Ameliyat/ Medikal Tedavi %25 %0 %25 %0
Ek Açıklama
Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleri ve sigorta katılım payı indirim kapsamı dışındadır.

 

Yukarıda belirtilen indirim oranları Medical Park Gebze, Medical Park İzmir, Medical Park Tokat ve Medical Park Trabzon Hastaneleri için geçerli değildir. İlgili hastanelerde uygulanacak indirim oranları aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

 

İndirim Oranları Cetveli (Medical Park Trabzon, Medical Park İzmir, Medical Park Gebze ve Medical Park Tokat Hastaneleri)

 

Geliş Tipi Hizmet Grupları Sosyal Güvencesi Olanlar (SGK) Sosyal Güvencesi Olmayan (Ücretli)
Uzm.Dr İndim % Öğretim Üyesi İndirim % Uzm.Dr İndim % Öğretim Üyesi İndirim %
Ayaktan Muayene          % 20 %0 %20 %0
Tetkik ve Tedavi Hizmetleri %20 %0 %20 %0
Yatarak Ameliyat/ Medikal Tedavi %20 %0 %20 %0
Ek Açıklama
Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleri ve sigorta katılım payı indirim kapsamı dışındadır.

Yukarıda belirtilen indirim oranları Medical Park Tokat, Medical Park İzmir, Medical Park Gebze ve Medical Park Trabzon Hastaneleri’ nde geçerlidir.

https://www.medicalpark.com.tr/