GİMDER İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurulu

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Merkezi İstanbul’da bulunan Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği (GİM-DER) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 02.06.2021 tarihli toplantısında; 18.06.2021 tarihinde saat 17:30 ‘da derneğimizin Kaptanpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:14 No:2271/A Şişli – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem ile “Olağan Genel Kurul” yapılması, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29.06.2021 tarihinde Kaptanpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi  B Blok 13. Kat No:2278 Mithat Yümlü Konferans Salonunda (31-32 Nolu Asansör Yanında) saat 17:30 da aynı gündemle toplanması kararı alınmıştır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları ilanen, saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu Adına

Ayşe GINALI

Şube Başkanı

GÜNDEM            :

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan seçimi, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
  3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
  4. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
  5. Dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
  6. Organ seçimleri
  7. Genel Merkez delege seçimi
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış