Gimder İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

29.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda seçilen Gimder İstanbul Şube Yönetiminde görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

GİMDER İSTANBUL YÖNETİM KURULU

1 Şinasi ARSLAN Başkan
2 İsa YILMAZ Sekreter
3 Tülay ALAFTAN Sayman
4 Suzan BULUT Üye
5 Kadriye BAYLAN Üye
6 Tamer ÇİFTÇİ Üye
7 Seyhan KANDEMİR Üye
8 Bülent ARAS Üye
9 Abdurrahim ERSAN Üye

ŞUBE DENETLEME KURULU

1 Fatih Mehmet GÖKTÜRK Başkan
2 Cengiz YILDIRIM Üye
3 Fuat TATLI Üye