GİMDER’den döviz bozduranlara, döviz satım belgesi uyarısı

VERGİ DAİRESİ MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARININ TEK MESLEKİ DERNEĞİ OLAN  GELİR İDARESİ MÜDÜR VE  MÜDÜR YARDIMCILARI DERNEĞİ (GİMDER) GENEL MERKEZİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

 

15 Temmuz sonrası  ülke ekonomisi üzerinde oynanan oyunlara set çekmek isteyen vatandaşlarımızın bozduracakları dolar karşılığında döviz bürolarından alması gereken belge  ile ilgili bilgilendirme ;

 

1994 yılında çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile  yetkili müesseselerce döviz alış ve satışlarında düzenlenen döviz alım ve satım belgesi   Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır.

213 Sayılı Vergi usul Kanunu gereğince düzenlenen 226,379 ve 385 Nolu  Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğlerinde ise döviz alım-satımına yetkili işletmelerin belge düzenine ilişkin   uyması gereken açıklamalara  yer verilmiştir.

Bu nedenle  Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine kampanyaya destek veren tüm kişi ve kurumların kendilerine verilen belgelerin  aşağıda örneği bulunan Maliye Bakanlığı ambleminin yer aldığı ‘’ Döviz Satım Belgesi’’ ibaresinin bulunduğu  belgelerin düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmesi gerekmektedir. Döviz alım satım yetkisi bulunan firmanın aynı zamanda kıymetli maden işlerinin de  bulunması halinde bu belge ‘’ Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi ‘’ adıyla da düzenlenebilecektir.

Böylelikle  bu kampanya ile birlikte işletmelerin işlem hacminin ne kadar arttığı vergi dairesi ve ilgili işletmelerin  muhasebe kayıtlarından kolayca  tespit edilebilecektir. Halen yürürlükte olan mevzuata göre ise döviz alım satım işlemlerinin toplam tutarı döviz büroları tarafından kambiyo satış bedeli olarak Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesiyle  beyan edilmekte ancak  bu alım satım işlemlerinden dolayı herhangi bir banka muamele vergisi alınmamaktadır.

Böylesi önemli bir kampanyada büyük rol üstlenen döviz bürolarının daha sonra cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalmaması için döviz bürosu sahiplerinin de yasalarca tanzimi zorunlu  bu belgelerin düzenlenmesi konusunda azami dikkat göstermesi önem arz etmektedir.

Bu vesileyle bu çağrıyı yapan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere destek veren tüm siyasilere ,  ticari işlemlerini Milli Paramız Türk Lirası ile  yürütmek için karar alan tüm işletmelerimize , ülkemizin ekonomik refahı ve tam bağımsızlığı için  dolar bozdurarak katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza, tüm  kurum  ve kuruluşlara  teşekkürümüzü sunarız.

Saygılarımla.

 

Ali MENDİLLİ

Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği Genel Merkezi adına

Genel Başkan

 

Twitter : GimderGM

Email  : gimdergm@gmail.com

http://www.iha.com.tr/haber-gimderden-doviz-bozduranlara-doviz-satim-belgesi-uyarisi-607765/

GİMDER'den döviz bozduranlara, döviz satım belgesi uyarısı!