Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ziyareti

03.07.2015 Cuma günü Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın İsa COŞKUN Derneğimiz Yönetimini makamında kabul etmiştir.

Sayın Müsteşarımızla yapılan bir saatlik görüşmede Vergi Dairesi Müdür, Müdür Yardımcıları, Grup Müdürleri başta olmak üzere,Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının sorunları tüm açıklığıyla dile getirilmiştir.
Güçlü ve etkin bir Gelir İdaresinin, ancak motivasyonu yüksek çalışanlarla sağlanabileceği, ancak son zamanlarda yapılan düzenlemelerde, bir çok kurum çalışanlarına özlük haklarında iyileştirmeler yapılırken, Maliye ve Gelir İdaresi çalışanlarının mevcut durumu korumanın aksine özlük hakları yönünden kayba uğradığı ve bu durum nedeniyle çalışanlarımızın moralsizliği dile getirilmiştir.
İletilen tüm sorunlar hakkında madde madde detaylı bilgi alan Sayın Müsteşarımız, kurum içinde yapılan yeniliklerin kurum çalışanları tarafından benimsenmemesi ve bu yeniliklerle birlikte özlük haklarında düzenlemeler yapılmamasının kurumlarda hedeflenen başarıyı olumsuz etkileyeceğini ifade etmişlerdir.
Sayın Müsteşarımızla Yapılan görüşmede vergi dairesi müdür ve müdür yardımcılarına , vergi dairesi çalışanlarına yönelik bir çok konu dile getirilmiş olup başlıca bahsedilen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

– Öncelikle Müdür ve Müdür Yardımcılarının, kurumun vazgeçilmez kadroları olduğu, yıllardır özveri içinde kurumun başarısı için gayret gösterdiği, ancak zaman içinde yüklenilen görev ve sorumluluklara paralel olarak özlük haklarının iyileştirilmediği ve her geçen gün geriye gittiği,

– Merkez taşra uzmanı ayrımı, gelir uzmanlığı özel sınavı beklentisinin karşılanmaması, fiilen çalışan personele fazla mesai ödenememesi, lojman ,eğitim , sosyal tesis vb imkanlardan yeterince yararlanılamaması nedeniyle kurum içerisinde motivasyonun azaldığı, bu durumun kurum dinamizmini olumsuz etkilediği,

– Vergi denetim birimiyle idari birimler ve merkez-taşra birimleri arasındaki geçişler, görevlendirmeler, hakkındaki tespitlerimiz ifade edildi.

– Başkanlık bünyesinde kariyer planlaması yapılamaması, görev ve sorumlulukla paralel özlük haklarının dengeli olmaması gibi nedenlerle, hiyerarşik yapının bozulduğu, bu durumun kurumun etkinliğini azalttığı,

– Grup Müdürlüğü sınavı yapılmadığından vergi dairesine emek veren çalışanların dolaylı olarak Başkanlık kadrolarına atanma imkanının kalmaması nedeniyle kariyer olarak önünün kapandığı bu nedenle grup müdürlüğü Sınavının her sene yapılması gerektiği,

– Maliye Bakanlığı’na tahsis edilen yurt dışı eğitim, seminer,proje imkanlarından Müdür ve Müdür Yardımcılarının da faydalanmasının sağlanmasının gerektiği,

– Tayin dönemlerinde atama yapılabilecek yerlerin ve atama sonuçlarının her sene belirli bir takvim çerçevesinde duyurulmasının ve idarecilerin mümkün olduğu tercihlerine atanmasının sağlanmasının idarecilerin ailevi durumları için çok önemli olduğu,

– Müdür ve Müdür Yardımcılarının çalışırken aldıkları ücretlerin, çoğunlukla ek ödemelerden kaynaklanması nedeniyle, emekli olduklarında ücretlerin yarı yarıya azalması nedeniyle, emeklilik süresi yaklaşırken tedirginlik ve zorluklarla karşılaştıkları, bu nedenle ek ödemelerin yanında ücretlerin de emeklilikte makul seviyede olabilecek şekilde iyileştirme yapılmasının zaruret haline geldiği ifade edilmiştir.

İletilen bu sorunlar Sayın Müsteşarımız tarafından oldukça makul karşılanmış, genel olarak vergi dairesi idarecilerinin sorunlarını bildiğini, 2011 yılında idarecilerin yaptığı basın açıklamasına yol açan eksiklerin halen devam ediyor olmasından dolayı üzgün olduğu ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının gerekçelerinin iyi izah edilerek bir yasal düzenlemeyle sonuca ulaşılabileceğini ifade etmişlerdir.
Bizler de Gelir İdaresi çalışanlarının memnuniyeti arttıkça güçlü bir Maliyeden söz edilebileceğini ifade ederek daha müreffeh bir Türkiye için her zaman gerekli özveride bulunmaya hazır olduğumuzu, bu görev bilinciyle Türkiye’nin her yerinde halka hizmet etmeye devam ederken bir yandan da kabul edilen haklılığımızın ve Bakanımız dahil bizlere verilen sözlerin takipçisi olacağımız ifade edilmiştir.
Ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Müsteşarımız İsa COŞKUN’a bizlere gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Derneğimiz adına teşekkürlerimizi sunarız.

Gelir Idaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği adına
Ali MENDİLLİ
GiMDER Genel Başkanı