TÜRMOB Ziyareti

Derneğimiz adına TÜRMOB Başkanı Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN  ziyaret edilmiştir. Ziyaret sırasında  mali müşavirler gibi vergi dairelerinin de  amacının  mükellefe, vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek olduğu,  bu hizmeti sunarken vergiyi  en sade haliyle alabilmenin önemli olduğu dile getirildi. Tüm  meslek mensuplarının vergi daireleri ile içiçe görev yaptığı bu nedenle  mali müşavirlerin yarı kamusal bir görev ifa ettiğinin bilincinde olunduğu ve ortaya çıkan sorunların çözümü noktasında her türlü işbirliğine hazır olduğumuz tarafımızdan ifade edildi. 81 ilde  40 bin çalışanlı vergi dairelerinin  vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları  olarak  Maliye Bakanımızın talimatıyla kurulan  KDV  ihtisas vergi daireleri başta olmak üzere vergi  iadelerinin  mükellefe  zamanında ödenmesi için vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları tarafından azami gayretin gösterildiği belirtildi.

Ziyaret sırasında öteden beri şifahi olarak yönetim kurulu üyelerine dile getirilen talepler bu kez  yazılı olarak takdim edilmştir.   Taleplerimizin  yönetim tarafından incelenerek bu  sorunların çözümü için  TÜRMOB yönetimince gereken katkının verileceği ifade edildi.

Derneğimizi  makamında kabul eden Sayın YÜKSELEN’e ve  Derneğimizle işbirliği içerisinde olarak bizlere her türlü katkıyı sunan  TÜRMOB Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkürümüzü sunarız.

TURMOB Teklif Metni