Basında Biz – Çağatay AYTAÇ-Ersin RAMOĞLU SABAH Gazetesi

Esin Gedik yazısı (Akşam Gazetesi, 25 Eylül, SATIR ARASI)

        Bir tarafı düzelteyim derken, farkında olmadan başka taraflar da incinebiliyor. Buna en iyi örneklerden biri Maliye’de yaşanıyor. Biliyorsunuz, hükümet vergi sisteminin daha çağdaş bir hale gelmesi için radikal kararlar aldı. Vergi dairelerinin yapısı değiştirildi, en önemlisi de denetim elemanları tek bir çatı altında toplanarak ‘vergi müfettişi’ ismini aldı. Bu uygulamaya itirazlar oldu ama Maliye Bakanı geri adım atmadı.

        Devlet, vergi müfettişlerinin özlük haklarında da iyileştirmeler yaptı. Ek göstergeleri 3600 oldu, makam tazminatı verildi. Böylece hem maaşları arttı hem de emekli olduklarında alacakları para yükseltilmiş oldu. Bu durum vergi camiasında huzursuzluk yarattı. Çünkü, gelir uzmanlarının amiri ve yasal olarak çok daha fazla yükümlülüğü olan vergi dairesi müdür ve yardımcıları astlarından daha az maaş alıyor hale geldi.

      Geçenlerde büyük bir vergi dairesinin müdürü ile konuştum. Bana sorumlu olduğu işlerin listesini gösterince ‘Müdür bey, yardımcılarınız da var ancak bu kadar işin altından nasıl kalkıyorsunuz?’ diye sormak zorunda kaldım. Çünkü sadece açılan davalarda kamuyu temsil etmek bile başlı başına bir iş.

        Türkiye’de 400 vergi dairesi müdürü ve 1200 de yardımcısı var. Bu memurlar, bulundukları yerde mükellefleri takip etme, vergi tahakkuk ettirme, toplama, binlerce elemanın terfi ve sicil işlemleri, vergi müfettişlerinin raporları sonucunda açılan davalarda kamuyu mahkemede temsil etme, vergi denetimi yapmak gibi onlarca görevi var. Vergi ihtilaflarında hukukçu gibi vergi dosyalarını takip edip savunma yapıyor, uzlaşma komisyonlarına başkanlık ediyor, Sayıştay’a hesap veriyorlar…

        Bakanlık neden böyle bir haksızlığa imza attı? Müdür, ‘Sanıyorum bizi unuttular’ demekle yetindi. Yöneticiler, dernekleri GİMDER aracılığıyla bir rapor hazırlayarak ilgili birimlere iletmişler, Maliye Bakanı’ndan randevu istemişler. Ret yanıtı gelmiş, şimdi Başbakan’a ulaşmaya çalışıyorlar.

        Taleplerini ‘onur mücadelesi’ olarak gören vergi yöneticileri’Bunca yılın ardından devlet terbiyesi almış kişiler olarak sokaklara çıkmak istemiyoruz. Karşılıklı görüşerek ve dinleyerek bu sorunun çözüleceğini umuyoruz’ diyor 29 yıllık devlet memuru tüm deneyimiyle, hak vermemek elde mi?