Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Adnan ERTÜRK Makamında ziyaret edilmiştir.

Derneğimiz tarafından son zamanlarda basın ve çalışanlar arasında duyulan teşkilat yasası değişiklik haberleri başta olmak üzere çeşitli konuları dile getirmek için randevu talebimiz üzerine Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Adnan ERTÜRK Makamında ziyaret edilmiştir

Toplantıda öncelikle son Vergi Dairesi Başkanı atamalarından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, uygulamadan gelen vergi dairesi yöneticilerinin taşra ve merkez teşkilatındaki üst görevlerde bulunarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başarısına katkı sunmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir. İdarecilik sınav komisyonlarında taşra teşkilatından da üye yer alması halinde sınav sonuçlarının daha az yorumlanır hale gelebileceği beyan edilmiştir. Grup Müdürlüğü başta olmak üzere sınavların sürekli hale getirilmesi talebimize istinaden yeni dönemde daha fazla grup müdürüne ihtiyaç duyulacağı ifade edilmiş bu yıl içerisinde görevde yükselme sınavlarının yapılacağı bilgisi alınmıştır.

Son zamanlarda Gelir İdaresi teşkilat yasasına yönelik basında yer alan haberlere ilişkin olarak ise Sayın Adnan ERTÜRK’ün ifadesine göre malumatı dahilinde bildiği bir çalışmanın olmadığı ifade edilmiştir. Tek vergi dairesi uygulamasının pilot uygulama olan Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı örneği üzerinden giderek mükellefe daha iyi hizmet sunulması amacıyla aksaklıklarının tespiti için yeniden şekillendirilmeyi beklemek üzere ağırlaştırıldığı, ancak gelir idaresinin geleceğinin bu yapı üzerine kurulacağı Dairelerin, vergi şubelerinin bina , iş ve işlem yönünden aynı standarda kavuşturulmasının gelir idaresi imajına olumlu katkılar sunacağı konuşulmuştur.

Dernek olarak mevcut süreçte çıkacak olan yeni vergi yasalarına katkı sunmaya çalıştıklarını , idarecilerimize merkez teşkilatı ile daha fazla bir araya gelme fırsatı verildiği takdirde bilgi ve deneyimlerimizi de aktarmaya hazır olduğumuz ifade edilmiş bunun üzerine yıl sonuna kalmadan idareciler ile bir araya gelme dileği Sayın ERTÜRK tarafından ifade edilerek Eylül , Ekim aylarında düzenlenecek bir seminer düzenlenmesi konusunda gerekli notlar alınmıştır.

Ayrıca Dernek Başkanımız Ali MENDİLLİ tarafından Gelir İdaresi’nin kurum hafızasının oluşturulması noktasında zafiyetlerimizin bulunduğu ifade edilmiş , kuruma ait hazırlanan ve hayata geçirilmeyi bekleyen projelerin tamamlanması ve taşra teşkilatından gelen öneri ve taleplerin çözümü aşamasında kişilere bağlı olmayan bir kurum arşivi oluşturulması ve GİB merkezde devamlılığı esas alan bir yapının sağlanmasının önemine vurgu yapılmıştır.

Sohbetimiz esnasında Sayın Başkanımız tarafından vergi dairelerinin ve vergi dairesi idarecilerine önemine defalarca dikkat çekilmiş, bulunduğunuz yerde sadece mevzuat ile değil personel ve mükellef ile iletişimi sağlama adına , dairenin tüm ihtiyaçlarının giderilmesine ve mükellefe sunulan hizmetin kalitesinin artırılmasında bizlere düşen çok önemli görevlerin olduğu ifade edilmiştir.

Mükelleflere hizmet konusunda vergi dairesi yöneticilerinin kapılarının her zaman açık olduğu , Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere mükellefin ticari devamlılığını gözeterek vergi geliri bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere vergi tahsili konusunda gereken azami hassasiyeti ve özeni gösterdiğimizi ifade ederek , vergi dairesi imajını etkileyen bazı sistemsel konularda da iyileşme sağlanması ile birlikte hizmet kalitemizin daha da artacağına olan inancımız ifade edilmiştir.

Derneğimiz üyelerinin yıllardır devam eden özlük sorunlarıyla ilgili olarak ise maliye bünyesindeki unvanlara ilişkin ödeme oranlarının yer aldığı bir tablo kendisine takdim edilmiş yasal düzenleme gerektirmeden yapılabilecek çalışmaların hayata geçirilmesi istenilmiştir. Mevcut olumsuz durumun giderilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını temin için ise siyasi iradeye ziyaretlere devam ettiğimiz ifade edilmiştir.

Yenilenen mükellef geri bildirim sistemi yanı sıra çalışanların önerilerinin dikkate alınmasının öneminden bahsedilmiş , çalışanlar ile ilgili öneri sisteminin de daha aktif olarak hayata geçirileceği ifade edilmiştir. Bu sırada daha önce bir üyemizin vergi dairesi iş sürecinin kolaylaştırılmasına yönelik makale olarak yazdığı ve GİB’ e sunulan bir önerinin tebliğ olarak uygulamaya geçtiği ifade edilerek vergi dairesinde karşılaşılan olaylara ve sorunlara ilişkin bu ve benzeri bir çok çözüm önerisinin direkt sunulmasına imkan tanınmasının önemine dikkat çekilmiştir. Ayrıca taşra teşkilatı yöneticilerinin merkez birimlerine sıkıntılarını birebir aktarmasında sağlıklı iletişimin kurulmasının önemine değinilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının gittiği her kurumda el üstünde tutulduğu ve çalışanlarımızın her zaman tercih edilir olduğu ifade edilerek maliye üst yönetiminin bu yönde yapacağı açıklamaların ise vergi dairesi çalışanının moral motivasyonu açısından önemli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca tahsilat hedeflerinde başarılı olan , mükellefe hizmet noktasında beğeni alan vergi daireleri ve vergi dairesi çalışanlarının 657 Sayılı DMK’ da belirtilen başarı , takdir belgesi ve maaş taltif uygulamasından faydalandırılması gerektiği ifade edilmiştir. İyi bir sevk ve idarenin çalışanlarının mutluluğu ile olacağı gerçeğinden hareketle servis şefliği , uzmanlık vb. konuların ise çözülmesi gerekli hususlar olduğu dile getirilmiştir.

Vergi Dairelerinin hizmet alanlarının ( konum ve bina imkanları gibi) diğer kamu kuruluşlarından daha geride kalmadan çözüme kavuşturulmasının önemine değinilmiştir. Ayrıca her vergi dairesine, acil giderler ve temsil ikramlarda kullanılmak üzere cüzi bir ödeneğin vergi dairesi adına tahsis edilmesi önerisi Sayın Başkanımız tarafından olumlu karşılanarak gerekli notlar alınmıştır.

Doğu ve Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere zor şartlarda Gelir İdaresi bayrağını dalgalandıran vergi dairesi müdür ve vergi dairesi müdür yardımcılarının hiçbir karşılık gözetmeksizin görevini ifa etmeye gayret ettiği belirtilerek , bu arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunlar sohbet esnasında dile getirilmiştir. Derneğimizin zaman zaman farklı illere yaptığı ziyaretlerde de Başkanımızın iletmek istediği hususları idarecilerimize aktarmaya hazır olduğumuz belirtilmiştir. Vergi Dairesi , Gelir İdaresi adını Türkiye’nin her vilayetinde ve birçok ilçesinde duyurma ve temsil görevini üstlenen arkadaşlarımızın atama yönetmeliği gereğince yapılacak tayinlerine gereken özenin gösterilmesi ve bu tayinlerin sınav vb. durumlar göz önüne alınarak zamanında yapılmasının önemi dile getirilmiştir. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığının yürüttüğü Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele ve İdari teknik Kapasitenin Artırılması Projesi başta olmak üzere her türlü projeye vergi dairesi yöneticileri adına Derneğimizin de katılımının faydalı olacağı hususu ifade edilmiştir.

Gelir İdaresine bağlı 40 bin çalışanlı vergi dairesi yöneticilerinin tek mesleki Derneğini Makamında ağırlayan Başkanımız Sayın Adnan ERTÜRK’e samimi yaklaşımı için teşekkürümüzü sunarız.

Bu ziyaret vesilesi ile Dernek olarak makamların insanlara hizmet etmek için bir araç olduğunun bilinci ile hareket ettiğimizin bilinmesini , ülke çıkarları doğrultusunda devlet hizmetinde çalışırken vergi dairesi müdür ve müdür yardımcılığı da dahil olmak üzere hiçbir kişi , zümre, grup çıkarının ön planda tutulmaması gerektiğini belirtir, asli görevimizin en az maliyet ve en iyi hizmet kalitesiyle verginin tahsili olduğunu unutmadan ülkemizin koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi bildiririz.

GELİR İDARESİ MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARI DERNEĞİ