GİMDER Sivil Toplum Destekleri Kapsamında İlk Projesini Sundu …

Derneğimiz üyelerinden Sema ŞENCAN’ın koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında proje başvurusunda bulunulmuştur.

Derneğimizin bu alanda yapmış olduğu ilk proje olması nedeniyle önem taşıyan bu projenin kabulü halinde Belçika Türk Dernekleri Birliği ile birlikte proje kapsamında Belçika’daki Türk Vatandaşlarımıza faydalı olmayı amaçlayan faaliyetler yürütülecektir.

Derneğimiz üyelerinin mesleki yeterliklerini farklı platformlarda sunarak ülkemize ve ülkemiz vatandaşlarına faydalı olma gayesini güden bu projenin ayrıntıları kabul edildiği takdirde ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır.