OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU (27.04.2019 Tarihli Duyuru)

GİMDER GENEL MERKEZİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

27.04.2019 11:00

              Merkezi İstanbul’da bulunan Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği  (GİM-DER) Genel Merkezi Yönetim Kurulu 27/04/2019 tarihli toplantısında;  16/05/2019 tarihinde saat 17:00 ‘da derneğimizin Kaptanpaşa Mah. Perpa Ticaret  Merkezi B Blok Kat:14 No:2271/A Şişli – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem ile “17. Olağan Genel Kurul Toplantısı” yapılması, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24/05/2019tarihinde LEGACY OTTOMAN HOTEL (Hobyar Mah. Hamidiye Cad. No. 16 Sirkeci- İSTANBUL Tel: 0212 5276767) adresinde saat 18:00 da aynı gündemle toplanması  kararı alınmıştır.Bu nedenle, Derneğimiz şubelerimizce en son yapılan genel kurul toplantılarında seçilen delegelerin Tüzüğün 26. maddesi gereğince yukarıda belirtilen tarihlerde Genel Kurul Toplantısına katılımları ile 17. Olağan Genel Kurulumuzun gerçekleşeceği hususu ilanen duyurulur.
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

                                                                                                    Muharrem GÖVCE
                                                                                                      Yönetim Kurulu a.
                                                                                                      Genel Başkan

G Ü N D E M :
 1. Açılış ve yoklama
 2. Divan seçimi,
 3. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
 5. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
 6. Dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
 7. Yönetim ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin Seçimi
 8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış

 NOT: Genel Kurulun ikinci toplantıya kalması durumunda Genel Kurul sonrası “İftar Yemeği” verilecektir.