Vizyonumuz/Misyonumuz

VİZYONUMUZ 

Üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi, mesleki bilgi birikimini ve üyelerimiz arasındaki iletişimi artırmayı, mesleki sorunların çözümü için her türlü çalışma ortamını sağlamak, bu amacı gerçekleştirmek için panel, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek. Periyodik olarak bir yayın organı çıkartmak. Vizyonumuz; Üyelerinin ülke sorunlarına çözüm üreten insanlar konumuna gelmelerini sağlamak için ortam yaratarak onların etkinliği ve verimliliğini artırmak bakımından ülkemizin saygın ve en başarılı mesleki derneği olmak ve güçlü bir Gelir İdaresi için her türlü çalışmayı yapmak

MİSYONUMUZ 

Üyelerinin ülke sorunlarına çözüm üreten insanlar konumuna gelmelerini sağlamak için ortam yaratarak onların etkinliği ve verimliliğini artırmak bakımından ülkemizin saygın ve en başarılı mesleki derneği olmak ve güçlü bir Gelir İdaresi için her türlü çalışmayı yapmak